วันเสาร์, 11 กรกฎาคม 2563

โปรดเกล้าฯ เลื่อนการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยกระบวนพยุหยาตราทางชลมารค

โปรดเกล้าฯ เลื่อนการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยกระบวนพยุหยาตราทางชลมารค

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้เลื่อนพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเบื้องปลาย โดยการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยกระบวนพยุหยาตราทางชลมารค เป็น 12 ธันวาคม 2562

วันที่ 17 ตุลาคม 2562 บีบีซีไทย รายงานว่า นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี แถลงข่าวระบุว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราชวินิจฉัย โปรดเกล้าฯ ให้เลื่อนพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเบื้องปลาย โดยการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยกระบวนพยุหยาตราทางชลมารค

 

       ทั้งนี้จากเดิมในวันที่ 24 ตุลาคม 2562 เลื่อนเป็นวันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 15.30 น.