วันเสาร์, 11 กรกฎาคม 2563

พลอากาศตรี อาวุธ เงินชูกลิ่น ผู้ชายที่ทำให้ทุกพระองค์ ทรงยิ้มและหัวเราะพร้อมกัน

พลอากาศตรี อาวุธ เงินชูกลิ่น ผู้ชายที่ทำให้ทุกพระองค์ ทรงยิ้มและหัวเราะพร้อมกัน

ผู้ชายที่ทำให้ทุกพระองค์หัวเราะพร้อมกัน เมื่อครั้งเสด็จยกยอดฉัตรพระเมรุ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ตรัสว่า
“ฉันจะอยู่ถึง ๑๒๐ ปี”

พลอากาศตรีอาวุธ เงินชูกลิ่น เลยตอบพระองค์ไปว่า”ถ้าอย่างนั้นเกล้ากระหม่อมขอทูลลาไปก่อน” แล้วทุกพระองค์ก็แย้มพระสรวลพร้อมกัน เป็นภาพแห่งประวัติศาสตร์ที่จดจำมาจนทุกวันนี้

พลอากาศตรี อาวุธ เงินชูกลิ่น อดีตอธิบดีกรมศิลปากร ผู้ซึ่งได้รับการยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ (ประยุกต์ศิลป์) สาขาย่อย สถาปัตยกรรม ประจำปี ๒๕๔๑ ซึ่งเมื่อครั้งถวายรายงานดังภาพที่ปรากฏนั้น ดำรงตำแหน่งหัวหน้าคณะทำงานออกแบบ และควบคุมการก่อสร้างพระเมรุ ในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ ท้องสนามหลวง

พลอากาศตรี อาวุธ เงินชูกลิ่น เสียชีวิตอย่างสงบในวัย ๗๑ ปี เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ที่มา เฟซบุ๊ก หนูน้อยบนยอดเขาอันหนาวเหน็บ

 

https://www.ข่าวคราว.com