วันอังคาร, 11 สิงหาคม 2563

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเตรียมเปิดลงทะเบียนใหม่ ตรวจสอบใหม่ทั้งหมด คัดคนออก ตัดสิทธิคนจนไม่จริง

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเตรียมเปิดลงทะเบียนใหม่ ตรวจสอบใหม่ทั้งหมด คัดคนออก ตัดสิทธิคนจนไม่จริง

ข่าวล่าสุดเกี่ยวกับ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” หรือว่า “บัตรคนจน” รุ่นใหม่ มีการเปิดเผยยืนยันออกมาบางส่วนแล้วนะครับ ว่าเตรียมที่จะเปิดลงทะเบียนใหม่ทั้งหมด ภายในปี2562 นี้ คืออย่างเร็ว แต่หากอย่างช้าที่สุดก็ไม่น่าจะเกินช่วงต้นปี 2563 ก็คือคนที่มีบัตรอยู่แล้ว ก้ต้องลงทะเบียนใหม่ รวมถึงคสที่ยังไม่เคยมีบัตร ก็จะได้รับโอกาสในการลงทะเบียน

ซึ่งแน่นอนว่าจะมีการปรับปรุงหลักเกณฑ์ในเรื่องของคุณสมบัติของคนที่จะได้รับบัตรคนจนรุ่นใหม่ ปี2563 ให้มีความเข้มข้นและก็มีความละเอียดมากยิ่งขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาคนจนตัวปลอมที่หลุดเข้ามาใช้สิทธิบัตรคนจนในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ก็ถือว่าต้องมีการปิดจุดอ่อนตรงนี้ ตามข่าวสุดจะมีการปรับปรุงหลักเกณฑ์ คือที่ผ่านมาใช้หลักเกณฑ์ส่วนบุลคลเป็นเกณฑ์ในการลงทะเบียน แต่ก็มีปัญหาคือบางคนนั้นไม่มีทรัพย์สิน ไม่มีรายได้ก็จริง แต่อยู่ในครอบครัวที่มีฐานะดี ไม่ได้ลำบากยากจนจริงๆ แบบนี้ก็เลยกลายเป็นเสียงวิพากวิจารณ์จากหลายส่วนว่าเป็นช่องว่างของการได้รับสิทธิ ซึ่งภาครัฐก็เล็งเห็นปัญหาตรงนี้ ก็คาดว่าจะมีการปรับปรุงหลักเกณฑ์ใหม่ จะดูรายได้ ดุคุณสมบัติ คนในครอบครัวทั้งหมด

ยกตัวอย่างเช่น นาย ก. ไปลงทะเบียน ก็จะดูว่าบ้านของนาย ก. อยู่กันกี่คน แล้วแต่ละคนมีรายได้มีทรัพย์สินเท่าไหร่ จะนำรายได้ของทุกคนในบ้านนาย ก. มารวมกันแล้วหารด้วยจำนวนสมาชิกภายในบ้านนาย ก. ก็จะได้ค่าเฉี่ยของรายได้และทรัพย์สินของคนในบ้านนาย ก. ที่นี้ก็ต้องมาเทียบกับเกณฑ์ที่จะกำหนดขึ้นใหม่ว่า จะใช้ที่ตัวเงินเท่าไหร่ ถ้าต่ำกว่าเกณฑ์ นาย ก. ก็จะได้รับบัตรคนจน แต่ถ้าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์นาย ก. ก็จะไม่ได้รับบัตรคนจน แบบนี้เป็นต้น นอกจากนี้ก็จะมีผู้นำชุมชน ผู้นำหมู่บ้าน

รวมถึงในระดับอำเภอและระดับจังหวัดเข้ามาช่วยในาการตรวจสอบแล้วก็คัดกรอง คนที่มาลงทะเบียนเพื่อที่จะดูว่าบุลคลคนนี้ ในหมู่บ้านนี้ เป็นคนจนตัวจริงหรือเปล่า หรือว่าแอบอ้าง ก็จะทำให้การคัดกรองนั้นมีความละเอียดมากยิ่งขึ้นครับ อีกส่วนหนึ่งก็จะมีการปรับปรุงในเรื่องสิทธิประโยนช์จากบัตรคนจนให้สามารถช่วยเหลือคนจนได้อย่างตรงจุดมากยิ่งขึ้น ตามแต่ละพื้นที่ที่มีปัญหา และก็ความต้องการแตกต่างกัน

ก็อาจจะคนแต่ละกลุ่มจังหวัดนั้น ที่มีบัตรคนจนเหมือนกันนั้นอาจจะได้รับสิทธิพิเศษแตกต่างกันตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่นั้นๆ เช่น กลุ่มจังหวัดนี้อาจจะได้รับสิทธิเงินซื้อสินค้ามากหน่อย กลุ่มจังหวัดนี้อาจได้สิทธิในเรื่องของการเดินทางมากหน่อย อะไรประมาณนี้นะครับ ก็ถือว่าเป็นการช่วยจนแนวใหม่ ที่จะทำให้การแก้ไขปัญหานั้นมีความชัดเจนแล้วก็เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ดูคลิป

 

ขอขอบคุณแหล่งที่มา >> สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7

https://www.ข่าวคราว.com