วันเสาร์, 11 กรกฎาคม 2563

ด่วน!วิกฤติเลือดสำรอง รพ.เลื่อนผ่าตัดคนไข้-ขอบริจาค

ด่วน!วิกฤติเลือดสำรอง รพ.เลื่อนผ่าตัดคนไข้-ขอบริจาค

ด่วน! วิกฤติเลือดสำรองไม่พอจ่าย รพ.เลื่อนผ่าตัดคนไข้ กาชาดวอนคนใจบุญร่วมร่วมบริจาค

เมื่อวันที่ 23 ต.ค. ศ.กิตติคุณ นพ.ชัยเวช นุชประยูร ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย และรักษาการในตำแหน่ง ผอ.ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ความต้องการเลือดในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.ถึงปัจจุบันพบว่าปริมาณเลือดสำรองในคลังของศูนย์บริการโลหิตฯ มีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆ เนื่องจากมีผู้บริจาคโลหิตลดน้อยลง จากปกติซึ่งจะต้องได้รับโลหิตบริจาคตามเป้าหมาย คือ 2,000-2,500 ยูนิตต่อวัน แต่ได้รับโลหิตบริจาคเฉลี่ย 1,500-1,700 ยูนิตต่อวัน เท่านั้น จึงเกิดการขาดแคลนสะสม จนถึงขณะนี้ เริ่มส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยในรพ.ต่างๆ โดยเฉพาะในรพ.ใหญ่ๆ หลายแห่ง ที่ต้องทำการรักษาด้วยการผ่าตัดให้ผู้ป่วย รวมทั้ง ผู้ป่วยเด็กโรคเลือด อาทิ โรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย ฮีโมฟีเลีย ที่ต้องใช้เลือดในปริมาณมากและต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยรพ.ทั่วประเทศ กว่า 160 แห่ง ขอเบิกเลือดมายังศูนย์บริการโลหิตฯ เฉลี่ยเบิกรวม 2,600-3,000 ยูนิตต่อวัน แต่ศูนย์บริการโลหิตฯ จ่ายให้ได้เฉลี่ย 1,600-2,000 ยูนิตต่อวัน หรือ ประมาณร้อยละ 60 ทำให้รพ.ต้องเลื่อนการผ่าตัดผู้ป่วยบางรายออกไปก่อน

ศ.กิตติคุณ นพ.ชัยเวช กล่าวว่า ดังนั้น จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยในรพ.ต่างๆ ทั่วประเทศให้ได้รับการรักษาได้อย่างทันท่วงที โดยสามารถบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตฯ สภากาชาดไทย ศูนย์รับบริจาคโลหิต และพลาสมา สถานีกาชาดที่ 11 วิเศษนิยม บางแค หรือบริจาคได้ที่ สาขาบริการโลหิต 6 แห่งในกรุงเทพฯ ได้แก่ รพ.ตำรวจ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า รพ.รามาธิบดี รพ.ภูมิพลอดุลยเดช สถาบันพยาธิวิทยา ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า และรพ.วชิรพยาบาล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ส่วนภูมิภาคสามารถบริจาคได้ที่ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ และงานบริการโลหิต 13 แห่ง ได้แก่ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จังหวัดลพบุรี ชลบุรี ราชบุรี นครราชสีมา ขอนแก่น อุบลราชธานี นครสวรรค์ พิษณุโลก เชียงใหม่ นครศรีธรรมราช (ทุ่งสง) สงขลา ภูเก็ต และงานบริการโลหิต สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ จ.ประจวบคีรีขันธ์ และสาขาบริการโลหิตรพ.ประจำจังหวัดทั่วประเทศ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และจัดหาผู้บริจาคโลหิต 0-2256-4300,0-2263-9600-99 ต่อ 1101,1760,1761

 

https://www.ข่าวคราว.com