วันศุกร์, 10 เมษายน 2563

ก.แรงงาน สั่งนายจ้าง จ่ายเงินเดือนเต็มจำนวนลูกจ้าง ที่โดนกักตัว 14 วัน

24 มี.ค. 2020
39

ก.แรงงาน สั่งนายจ้าง จ่ายเงินเดือนเต็มจำนวนลูกจ้าง ที่โดนกักตัว 14 วัน

เมื่อวันที่ 24 มี.ค. กระทรวงแรงงาน ได้ออกเอกสารที่เกี่ยวกับมาตรการเร่งด่วน ในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โดยได้จัดตั้ง ศูนย์ปฏิบัติการรองรับสถานการณ์การว่างงาน จากผลกระทบสภาวะโรคระบาดโควิด-19 ณ อาคารอำนวยการ ชั้น 6 สำนักงานประกันสังคม รวมทั้งติดตามสถานการณ์กำหนดแนวทางรองรับผลกระทบจากสภาวะโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา (COVID-19) พร้อมออกมาตรการเร่งด่วน

โดย 1 ในมาตรการเร่งด่วนได้ระบุว่า ผู้ประกันตนที่ไม่ได้ทำงาน เนื่องจากมีเหตุสุดวิสัยที่มีความเสี่ยงจากการติดเชื้อโควิด-19 จนต้องกักตัวเป็นเวลา 14 วัน และนายจ้างรับรอง หรือนายจ้างไม่ให้ทำงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัยดังกล่าว

ให้ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ร้อยละ 100 ของค่าจ้าง หรือเต็มจำนวน ตลอดระยะเวลาที่ผู้ประกันตนไม่ได้ทำงาน แต่ไม่เกิน 180 วัน

 

 

ขอขอบคุณแหล่งที่มา >> ข่าวสด

https://www.ข่าวคราว.com